Aktuella utbildningar

Har ni tecknat avtal om uppdragsutbildningar? Klicka här för att ange kurskod.

Klicka här för att söka andra utbildningar, eller utbildningar i annat län.

Utbildning Datum Ort Lediga platser
Regional samverkanskurs (RSK) 18-02-28 Jönköping 5 Läs mer och boka
Skogsbrand och samordning av helikopterresurser 18-04-04 49 Läs mer och boka
Skogsbrand och samordning av helikopterresurser 18-04-05 50 Läs mer och boka
CBRNE ur räddningstjänstperspektiv 18-04-10 Nässjö 7 Läs mer och boka
CBRNE ur räddningstjänstperspektiv 18-04-10 Nässjö 8 Läs mer och boka
Utbildning för NYA IL/IB/BI/SOS 18-04-10 Jönköping 12 Läs mer och boka
CBRNE ur räddningstjänstperspektiv 18-04-11 Nässjö 8 Läs mer och boka
CBRNE ur räddningstjänstperspektiv 18-04-11 Nässjö 8 Läs mer och boka
Gemensam repetitionsdag för samtliga IL/IB/BI i länet samt SOS 18-04-12 Jönköping 17 Läs mer och boka
Suicidprevention, Grund- och fortutbildning för ”blåljusgrupperna” 18-04-12 Jönköping 46 Läs mer och boka
CBRNE ur räddningstjänstperspektiv 18-04-17 Nässjö 6 Läs mer och boka
CBRNE ur räddningstjänstperspektiv 18-04-19 Nässjö 4 Läs mer och boka
CBRNE ur räddningstjänstperspektiv 18-04-19 Nässjö 8 Läs mer och boka
Bandvagnsutbildning grundutbildning 18-04-23 11 Läs mer och boka
ATV-utbildning 18-04-24 Jönköping 1 Läs mer och boka
ATV-utbildning 18-04-25 Jönköping 5 Läs mer och boka
ATV-utbildning 18-04-26 Jönköping 4 Läs mer och boka
Skogsbrand och samordning av helikopterresurser 18-05-02 50 Läs mer och boka
Skogsbrand och samordning av helikopterresurser 18-05-03 50 Läs mer och boka
ATV-utbildning 18-05-05 Jönköping 6 Läs mer och boka
ATV-utbildning 18-05-06 Jönköping 6 Läs mer och boka
Skogsbrand och samordning av helikopterresurser 18-05-14 50 Läs mer och boka
Kurs för arbetsledare 18-05-15 Jönköping 17 Läs mer och boka
Skogsbrand och samordning av helikopterresurser 18-05-15 50 Läs mer och boka
Lokal anpassning utryckningstjänst (LA UTR) 18-05-23 Jönköping 22 Läs mer och boka
1B Examination (Examination av 1B för tidigare preparandstuderande) 18-05-28 Jönköping 8 Läs mer och boka
1B Praktik i räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning 18-06-01 Nässjö 17 Läs mer och boka
1B Examination (Examination av 1B för tidigare preparandstuderande) 18-09-24 Jönköping 18 Läs mer och boka
1B Praktik i räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning 18-10-01 Nässjö 24 Läs mer och boka
1B Examination (Examination av 1B för tidigare preparandstuderande) 18-11-26 Jönköping 14 Läs mer och boka
1B Praktik i räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning 18-12-03 Nässjö 24 Läs mer och boka