Kursanmälan - steg 1

Kurs
Anläggningsskötare/Automatlarm

Datum
2013-01-29

Tid
08:00-16:00

Plats
Strömstads Räddningstjänst, Ringvägen 112, Strömstad
Visa på karta

Pris per deltagare
2900 kr exkl. moms (3625 kr inkl. moms)

Information om kursen
Anläggningsskötare / Automatlarm
Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små konsekvenser som möjligt. Ni skall hos er ha minst två anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen och som har erforderliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Utbildningen är en färskvara och bör därför förnyas med jämna mellanrum.

Målsättning
Förstå syftet med automatiska brandlarm. Kännedom om krav, föreskrifter, regler och anläggningstyper, samt förstå vikten av skötsel och underhåll.

Innehåll
◦Brandlarm, kontrolljournal
◦Dekteringsprinciper
◦Anläggningstyper
◦Vad säger försäkringsbolagen
◦Åtgärder vid larm, frånkoppling av sektioner
◦Undvik onödiga larm
◦Checklista för anläggningsskötare
◦Larmorganisation
◦Praktik

Målgrupp
Ansvariga för automatlarm.

2900 SEK för deltagare nr 1. 1990 SEK för medföljande.

Denna anmälningslänk fungerar inte längre. Gå istället till vår hemsida som du hittar via www.brandskyddsforeningen.se