Kursanmälan - steg 1

Kurs
Brandskydd på Byggarbetsplats

Datum
2018-05-24

Tid
09:00-16:00

Plats
Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö
Visa på karta

Pris per deltagare
5200 kr exkl. moms (6500 kr inkl. moms)

Information om kursen
Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa. Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.

Efter utbildningen erhåller du ett CFPA-certifikat, "Fire Safety during Construction Work".

Mål
Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

Ämnesområden
Systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser
Riskidentifiering och riskbedömning
Riskreducerande åtgärder
Dokumentation och uppföljning

Avsedd för
Arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser.

Tyvärr är det aktuella kurstillfället inte öppen för anmälan. Sök gärna ett alternativt tillfälle via vår hemsida.